Mikä Metsä meissä?

Kuva Pertti Oittinen.

 Suomi 100 -juhlavuoden teema

Metsä meissä on Helsingin työväenopiston Suomi 100 -juhlavuoden hanke. Syksyllä 2016 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on tutkia vuoden ajan metsää ja suomalaisuutta sekä metsäkurssien opiskelijoiden ja opettajien omaa suhdetta metsään. Hanke huipentuu 1.-2.12. 2017, jolloin metsäteemaiset kurssit toteuttavat Metsäfestivaalin Opistotalolla.

Metsä meissä -teeman lähtökohtana on näkemys suomalaisista metsäkansana ja ihmisinä, joilla on erityinen suhde metsään. Mihin näkemys perustuu ja toisaalta miten metsä näyttäytyy meille nykysuomalaisille ovat niitä kysymyksiä, joita kursseilla haastetaan.

Kuva Päivi Kahila

Tehdään METSÄ! -kirjoitus- ja valokuvauskurssit dokumentoivat hanketta Metsä meissä -blogissa

Metsä meissä -hankkeen kantavana voimana toimivat Tehdään METSÄ! kirjoituskurssi, Tehdään METSÄ!valokuvauskurssi sekä Näyttelijä nykyteatterissa -kurssi. Kurssit ovat aloittaneet metsäntutkimuksensa syyskuussa 2016. Nämä kurssit dokumentoivat hanketta Metsä meissä-blogissa sekä tuottavat vuoden mittaan erilaisia tapahtumia, esityksiä ja näyttelyitä. Kurssit jatkuvat joulukuulle 2017, jolloin ne toteuttavat yhdessä 11 muun kurssin kanssa esityksen Metsä meissä- festivaaleilla 2.12.2017.

Kuva Pauliina Tuomikoski

Yli 70 metsäteemaista kurssia ja luentoa

Kevätlukukaudella 2017 Helsingin työväenopistossa järjestettiin 73 metsäteemaista luentoa tai kurssia. Metsä oli esillä niin kotitalouden villivihanneskurssilla kuin yhteiskunnallisten aineiden luontofilosofian luennoilla. Metsäteemaisille kursseille osallistui satoja opiskelijoita. Metsä näkyi myös Maunula-talon avajaisviikolla 30.1.-4.2.2017 ja työväenopiston Teatteriviikolla 4.-10.5.2017. Lisäksi työväenopiston eri toimipisteissä järjestettiin useita kuvataiteen ja valokuvauksen metsäteemaisia näyttelyitä, sekä valokuvaajien ja kirjoittajien yhteiset näyttelyt Metsä meissä ja Siellä männyt huojuivat.

Kuva Antti Kauppi.

Monialainen ja ilmiölähtöinen hanke

Metsä meissä  on ainutlaatuinen aikuisopetuksen piirissä toteutettava monialainen ja ilmiölähtöinen hanke, joka toimii Helsingin työväenopiston ilmiöpohjaisen ja ainealojen rajat ylittävän opetuksen sekä opetuksen suunnittelun pilottihankkeena. Projekti mahdollistaa opiskelijan keskittymisen pitkäjänteisesti oman luontosuhteen pohtimiseen ja syventämiseen, sekä luontosuhteen artikuloimisen taiteelliseksi teoksi.

Kuva Sonia Kaukonen

Syksyn 2017 päätapahtumat

Syksyn 2017 Metsä meissä -hankkeen päätapahtumia ovat Metsäsymposium 23.9.2017 ja Metsäfestivaali 1.-2.12.2017. Tapahtumat järjestetään Opistotalolla ja niihin on vapaa pääsy. Katso koko ohjelma Tapahtumakalenteri-sivulta.

Kuva Marko Tomperi

Lisätietoja hankkeesta ja yhteistyöstä:

Katariina Kaarlela, katariina.kaarlela(at)hel.fi
Ulla Tarvainen, ulla.tarvainen(at)hel.fi, puh. 09 310 88523

Lisätietoja metsäkursseista:

http://www.hel.fi/www/sto/fi/luennot-ja-tapahtumat/suomi-100-metsa-meissa/

Mainokset